Barion Pixel

Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF): 

SHB-Team Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Cégjegy: 01-09-395314 Adószám: 22795508-2-43 mint Szolgáltató továbbiakban: („Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”). 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, ami a www.buonobistro.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található élelmiszer webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

1.2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel. 

1.3. A www.buonobistro.hu szolgáltatásait bárki (18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével rendelkező személy) jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A sikeres regisztrációval a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percig jogosult lemondani illetve lemondható, a megrendeléstől számított 10 percig. A feleknek erre telefonon van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla kiállításakor. 

1.5. Ügyfélszolgálat: 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 10.00-20.00 óráig. 

Telefon ALLEE +36 (20) 294 4974 

Rendelésfelvétel: Hétfő-szombat: 10.00 – 21.15 Vasárnap: 10.00 – 19.15 

Internet cím: www.buonobistro.hu 

2. Regisztráció 

2.1. A regisztrációval Megrendelő félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

2.2. A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből. 

2.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. 

3. Megrendelés 

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. 

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. 

3.5. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. 

3.7. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar 

3.8. A www.buonobistro.hu fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az online áruház jogi felelősséget nem vállal. 

4. Fizetési feltételek 

4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket elkészíti és elviteles csomagolásban átadja a vásárló által megjelölt üzletben. 

4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az átvételkor a csomagolási díjjal együtt kiegyenlíti. 

4.2. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, amik közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. 

  • Készpénzes fizetés 
  • Online bankkártyás fizetés (Barion) 
  • Bankkártyás a helyszínen 
  • SZÉP kártyás fizetés a helyszíne 

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. 

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti. 

4.5. A Szolgáltató weboldalán található árak díja a csomagolás díjat nem tartalmazza. 

4.6. Megrendelő a jogszabálynak megfelelően étkezési utalvánnyal is kiegyenlítheti megrendelését a Szolgáltató által elfogadott utalványokkal, mely lista a Weboldalon kerül feltüntetésre. 

4.7. Csomagolási díj Leves: 40Ft Főétel esetében: 110Ft Saláta, desszert: 90Ft 

5. Elállás joga, módja, következményei 

5.1. Alkohol teremékeket csak 18 év feletti vevőinknek szolgálunk ki. 

5.2. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. 

5.3. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált Megrendelőket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni. 

5.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

6. Az akciókkal és hirdetményekkel kapcsolatos és az abban foglalt ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. 
7. Egyebek 

7.1. Az Buono Bistro weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló e-mailekben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el. A rendelés leadását követően a rendszer akár több a rendelés tételeihez, fajtájához tartozó értesítést is küldhet. Pld: Minőségi visszajelzés űrlap stb. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e értesítést kapni e-mail címére kampányainkról, újdonságainkról. A kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra, így megfelelünk a 2008-ban életbe lépett un. spam törvény előírásainak. 

7.2. A Szolgáltató által üzemeltetett www.buono-bistro.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

7.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

7.4. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

7.5. A Weboldalon kapcsolódási lehetőségeket biztosítunk olyan honlapokhoz is, amelyeket nem a Buono Bistro működtet, így ha ezen oldalak valamelyikére látogat, javasoljuk, tekintse át adatvédelmi és egyéb eljárásmódjaikat. Más vállalatok irányelveiért és gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget. 

7.6. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

7.7. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

7.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

7.9. Amennyiben Megrendelőnek olyan kérdése lenne, mely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem egyértelmű kérjük, jelezze nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

8. Ötletek, vélemények 

8.1. Minden megjegyzésen visszajelzésen, ötleten és egyéb javaslaton, amely a Buono Bistro részére kerül kinyilvánításra/megküldésre a működéssel vagy a honlap használatával kapcsolatban, az észrevételek eljuttatásával kizárólagos felhasználási jogosultságot ad át a Szolgáltatónak a beterjesztő. A felhasználási jogosultság átadásával beterjesztő az összes vagyoni típusú szerzői jogot és jogcímet Szolgáltatóra ruházza át 

9. Záró rendelkezések 

9.1. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét. 

ÁSZF letöltése pdf formátumban